Välkommen till oss!

Det har varit ett högt tryck på mottagningen och väntetiden för att komma till oss är ca 3 månader. Detta gör tyvärr att vi inte kan ta emot nybesök från och med idag 14 mars till och med 1 aug. Vi gör detta för att vi ska kunna garantera våra nuvarande patienter möjlighet till uppföljning och återbesök när det krävs. Vi jobbar för att kunna utveckla verksamheten och kunna erbjuda fler patienter att komma till oss inom den landstingsfinansierade vården där vanlig patientavgift och frikort gäller för att träffa en doktor. 

Vi kommer fortsätta att erbjuda privata tider hos vår gynekolog Emma Karlsfors samt tider för NIPT test och tidigt ultraljud. Priser för dessa hittar du på våran hemsida och kontakt sker enklast via 1177. 

Om du är i behov av gynekologisk specialistsjukvård hänvisar vi till kvinnokliniken Skaraborgs sjukhus Skövde eller till din VC.