Emma Karlsfors gynekologi öppnade 1 augusti 2022, vi är en specialistläkarmottagning inom gynekologi som håller till på Kungsgatan 9 i Skövde. Mottagningen drivs i privat regi och har avtal med Västra Götalandsregionen. Våra priser är samma som regionens om man uppfyller kraven för subventionerad vård.

Linda Rosén är Undersköterska med flera års erfarenhet från kvinnokliniken på Skaraborgs sjukhus. Linda kommer senast från Vårdcentralen i Stenstorp. Linda är spindeln i nätet på kliniken och oftast den personen du träffar på först när du kontaktar oss.

Gun-Britt Karlsson är pensionerad läkarsekreterare med många års erfarenhet från sekreterararbete inom Landstinget. Senast Vårdcentralen Tibro. 

Emma Karlsfors är specialistläkare inom gynekologi och obstetrik. Emma avlade sin doktorsexamen 2012 vid Göteborgs universitet. Mellan 2013 och 2022 jobbade Emma på Kvinnokliniken Skaraborgs sjukhus Skövde. 

Jonas Karlsfors är ambulanssjuksköterska med rötter i Skaraborg. Jonas tog sin examen 2011 på högskolan i Skövde. Jonas jobbar en liten del kliniskt om det behövs, mestadels sitter Jonas på kontoret med administrativa frågor.