För dig som söker för klimakteriebesvär hänvisar vi i första hand till din vårdcentral, om inte vårdcentralen kan hjälpa dig får de skriva en remiss till oss för fortsatt vård.

Vill man komma direkt till oss utan remiss kan man boka ett privat besök, det kostar 1900kr. I det ingår samtal med gynekolog och undersökning med ultraljud. Önskar du ta prover eller göra ytterligare undersökningar tillkommer de kostnaderna.

Enligt överenskommelse mellan primärvård och specialistvård i VGR ska den första bedömningen göras inom primärvården. 

Pga sämre evidens och studerad säkerhet förskrivs inte bioidentiskt progrestron på licens utan medicinsk indikation. 

När du fått en tid hos oss ber vi dig inför ditt besök att skriva ut nedanstående dokument och fyll i. Ta sedan med detta papper till kliniken vid ditt första besök.

Ladda ner