För regionfinansierad IVF-utredning, klicka nedan för att se villkoren.

IVF-länk

Till privata patienter kan vi erbjuda en basutredning enligt nedan. Vi har goda kontakter med de större IVF-klinikerna som tar vid efter basutredningen i Sverige. Vi kan också bistå med hjälp till en del utländska IVF-kliniker.

Paket för IVF basutredning 9000 kr. 

  • 2 stycken läkarbesök varav det första är ett dubbelbesök. Partner skall medfölja vid båda besöken.
  • Spermaprov
  • Kavitetsundersökning + äggledarspolning 
  • TSH + T4 för kvinnan och ev. FSH + Prolaktin
  • Kostnader för övriga blodprover tillkommer (vilka prover som ska tas beror på vilken klinik ni kommer använda er av för att fortsätta eran IVF).